Стек и опашка

1. Стек – структура от данни, при която добавяме и изваждаме елементи само от единия край, като в кутия. Последен влязъл елемент, пръв излиза (Last In First Out).

stack-group

2. Опашка – структура от данни, при която добавяме елементи от единия край, а от другия край – изваждаме елементи. Като опашка от клиенти в магазина. Пръв влязъл елемент, пръв излиза (First In First Out).

songbig

Примерни задачи:

Какви елементи ще съдържа структурата от данни (стек или опашка) при следните операции:

а) Push(1); Push(2); Pop();Push(3); Push(4); Pop();

стек: 1  2  3  4; остават 1  3

опашка: 1  2  3  4; остават 3  4

б) Push(1); Push(2); Pop(); Push(3); Pop(); Push(4); Push(5); Push(6); Pop();

стек: 1  2  3  4  5  6; остават 1  4  5

опашка: 1  2  3  4  5  6; остават  4  5  6

Задачи за упражнение:

1.Какви елементи ще съдържа структурата от данни (стек или опашка) при следните операции:

а) Push(1); Push(2); Push(3); Pop(); Pop(); Push(4); Pop();
б) Push(1); Push(2); Push(3); Push(4); Pop(); Push(5); Pop(); Pop(); Pop();

2. Измислете пример за опашка от контекст спорт и компютърни игри / Интернет. Пояснете примерите си.