Подготовка за тест

Типове задачи:
1. Двумерен масив от низове – да му се присвоят стойности една по една и да се отпечатат на екрана.
2. Да се генерира двумерен масив с числа в определена последователност.
3. Да се намери сума от: а) всички елементи на масива, б) всички елементи по редове / по колони; в) само на елементите по-големи от N / само на четните числа
4. По-заплетена задача: има специфични условия и изисква логика и съобразителност

Задачи за упражнение:
1. Да се направи двумерен масив с размери 3х5, който съхранява информация за умения на 3 артиста. На първия ред да са описани 5 качества на музикант в бенд, на втория ред 5 качества на соло певец, на третия ред 5 качества на актьор. Отпечатайте всички елементи на масива чрез цикъл for.
2. Да се генерира двумерен масив с размери 9 х 18, който съдържа четни числа, започващи от 10.
1. а) Да се генерира двумерен масив с размери 4 х 7, който съдържа произволни елементи между 1000 и 2000.
б) Да се намери сумата от всички елементи на масива.
в) Да се намери сумата от всички елементи по-големи от 1500.
г) Да се намери сумата от всички елементи по колони.
д*) Да се намери колоната с максимална сума на елементите и да се отпечатат номера на колоната и сумата.