Виртуални частни мрежи [VPN]

VPN

1. Сигурност при VPN
а) конфиденциалност – предпазва данните от подслушване от неоторизирани лица
б) цялостност на данните – гарантира, че данните няма да бъдат променени, докато пътуват по мрежата
в) автентикация – гарантира, че само оторизирани потребители изпращат и получават съобщенията

*Аналогия: стадион. Как  излизат посетителите (обществен достъп – Интернет); как излизат изпълнителите (подсигурен достъп – VPN).

2. Компоненти за VPN връзка
a) У дома

  • Лаптоп / РС
  • Интернет
  • VPN рутер или инсталиран VPN софтуер

б) В офиса

  • сървър
  • Интернет
  • VPN рутер

3. Характеристики на VPN
а) Бърз
б) Мобилен – може да се използва, където и отидете
в) Сигурен
г) Лесно разширяем – лесно се добавят нови клиенти