КМ – Практика 12б

КМ-Практика 12б
1 Мрежови кабели. Свързване на 2 лаптопа
2 Команди в CMD
3 IP адресиране – класово
4 IP адресиране - безкласово
5 Packet Tracker
6 Packet Tracker
7 Проект – мрежова сигурност
8 Проект. IP адресиране -преговор
9 Преговор
10 ТП 2
11 Представяне на проекти
12 Поправка ТП2