Масив от контроли

Във VB2010 можем да правим масив от конторли, например масив от етикети, текстови полета, картинки и тн.

Примерна задача: Да се напише програма, която при натискане на бутон добавя нов етикет във формата и записва в него поредния му номер

control arrays sample.

 

Comments are closed.