Примерни задачи за ТП4

  1. Да се напише метод, който създава масив от Nна брой етикета.  Всеки етикет е с цвят color. Да се извика метода 2 пъти: 1) Да генерира 10 етикета в червен цвят; 2) Да генерира 42 етикета в син цвят.
  2. Даден е масив от градове. Да се напише метод, който търси среща ли се град въведен от потребителя в дадения масив.

Comments are closed.