RunningMan 1.0 (11б клас)

Това е RunningMan 1.0 от братя Никушеви 11б. Подобрение на предната версия. Вашата задачка е същата като в предната версия от Start  да стигнете до Finish без да се удряте в стените. Когато се ударите в стените се връщате обратно в Start и ви се брои като 1 смърт.  Има 1 ново ниво. Добавили сме таймери за време на ниво. Има главно меню с възможности за избиране на кое ниво искате да започнете и бутон за старт. След приключване на всички нива ви се отчита колко време сте прекарали в лабиринтите и колко пъти сте се ударили, като се изписват в главното меню. Новото 5-то ниво е предизвикателно, защото трябва да избяхвате мобилни обекти, които ще ви изпратят обратно в началото. Повече информация в папката на програмата “Information”, както и в презентацията в същата папка. Използвали сме различни методи, като печето сме сложили в нова форма, която да съдържа всичките ни методи, за по – добра пригледност на кода и по – лесно повикване.

Download  - as rar
Menu
Главното мено с 3 бутона – Start , Level Select, Exit – съответно : Старт, Избиране на нива , ИзходLevel1Message

Табелката, която ви се появява при стартиране на играта от 1-во ниво

Levels

Менюто за избиране на нива

 

Lvl1

Първо ниво. Всички нива имат бутон “Menu” за достъп по всяко време до менюто.

Lvl2

Второ ниво.

Когато приключите ниво ви излиза табелка с времето ви на нивото.

FinishedLvl

 

Lvl3

 

Трето ниво.

Lvl4

Четвърто ниво.

Новото пето, което има подвижни обекти.

Lvl5Total

След приключване на нивата, в главното меню ви излиза колко време сте били в лабиринта.

Comments are closed.