Проект 2: Професионално програмиране

 Цели на проект 2:

 1. Писане на реално приложима програма, която използва принципи на програмиране – методи; масиви; таймер; силна кохезия и слаба свързаност;
 2. Използване на Git Hub
 3. Работа в екип.
 4. Следване на цел.

Очакван продукт:

 • реализиран проект на VB2010 – използване на техниките от първи, втори раздел и допълнителни
 • описание на проекта – какво представлява, как да се използва (в word документ с няколко изречения)
 • техническо описание на проекта – какви техники сте използвали за проекта си, през какви трудности сте преминали, какво сте научили
 • визуализация на проекта: качен проект в Интернет с всички точки по-горе

Допълнителни ресурси:

 • Използване на много еднакви контроли – Цикъл Foreach
 • Работа с клавиатурата
 • Анимация – Таймери
 • Издърпване и пускане с мишката – Drag&Drop

Критерии за оценяване:

No Критерии Тежест отличен начин на оценка
1 Следване на цел 15 Учениците избират цел и работят фокусирано за нейното изпълнение 1) Лична самооценка2) Наблюдения от преподавателя
2 Програмни техники 40 Учениците използват всички изучени техники: Условен оператор, Събития, Свойства на контроли, Цикли, Методи. 1) Програмен код2) Силна кохезия и слаба свързаност
3 Работа в екип 15 1) Учениците работят съвместно по изработване на обща идея и дизайн на проекта, като са толерантни един към друг.2) Учениците разпределят задачите си и работят успоредно. 1) Лична самооценка2) Наблюдения от преподавателя
4 Описание, представяне и саморефлексия 30 1) Има описание на проекта – каква е идеята на проекта. (4-5 изречения)2) Има техническо описание на проекта – какво е използвано в проекта. (4-5 изречения) 5 минутно3) Представяне на проекта – презентация.

4) Има Интернет страница на проекта, която включва: описание, техническо описание, самият проект за сваляне, възможност за коментари.

1) описание2) техническо описание3) представяне

4) достъпност (Интернет сайт)

Видео уроци за създаване на игри (с български субтитри):

Игровият слой на върха на света

7 начина, чрез които игрите ни награждават

Видеа за вдъхновение за идеи игри:

Gaming for understanding

Играта на “Световен мир”

Comments are closed.