Търсене в масив

Примерна задача: Даден е масив с 20 цели числа, които са произволно генерира и са в интервала от 1 до 100.

Да се даде възможност потребителя да въведе число програмата да му отпечатва дали това число се съдържа в масива или не.

#include <iostream>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include <time.h>

using namespace std;

int main()
{
 int numbers[20];
 int random_number;
 srand(time(NULL));
 for(int i = 0; i<=19; i++)
 {
 random_number = rand() % 100 + 1;
 numbers[i] = random_number;
 cout<<numbers[i]<<" ";
 }

 int guess;
 cout<<endl<<"enter your guess number ";
 cin>>guess;
 bool flag;
 flag = false;
 for(int i = 0; i<=19; i++)
 {
 if(numbers[i] == guess)
 {
 flag = true;
 }
 }

 if(flag == true)
 {
 cout<<"You guessed there is number "<<guess<<" in the array!"<<endl;
 }else{
 cout<<"There is NO number "<<guess<<" in the array."<<endl;
 }
}

Задачи за упражнение:

1. Да се създаде масив с 5 ваши любими музикални изпълнители. Да се даде възможност на потребителя при стартиране на програмата да въведе име на изпълнител и програмата да му казва дали го има в масива или не.
б) Ако го има изпълнителя в масива – да се отпечатва и неговия индекс в масива.
2. Да се направи масив с 6 числа по ваш избор. Да се даде възможност потребителя да въведе число N и програмата да отпечатва броя на елементите на масива по-малки от N.