Изисквания за Проект1

Защита на проекти: 24.04.2017г
Изисквания за Проект 1 – работи се в екипи по двама:
• Да се ползва поне 1 масив
• Да се ползват условия с if(…)
• Да има елемент на случайност (произволни числа)
• Да ползвате нещо, което не сме учили в клас (намерено в google/youtube tutorial или друго място)
Проектът се качва в отделна своя папка в Google Drive заедно с кратко описание 3-5 изречения с описание на самият проект. Има и линк за сваляне на .exe файл на проекта.